PIENTALORAKENTAJAT > SUUNNITTELU

Pientalojen suunnittelu

  • Ns. rakennuslupapiirustusten tekeminen CAD-ohjelmalla asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden
  • Laajennussuunnitelmien tekeminen
  • Asemapiirustuksen teko
  • Rakennepiirustusten toteuttaminen alihankintana
  • Pääsuunnittelijan tehtävät
  • Muut erikseen sovittavat suunnittelutehtävät
  • Rakennuslupa-asiakirjojen laatiminen

Webbiriihi