PIENTALORAKENTAJAT > VALVONTATYÖT

Valvonta

  • Erikseen sovittavat ns. paikallisvalvojan työt (esim. täysin valmiit pakettiratkaisut)
  • Rakennuttajan valvojana / edustajana toimiminen
  • Kokonaislaadun varmistaminen

Webbiriihi