RAKENNUTTAJAT

Missä voimme auttaa?

Onnistuneen alkusuunnittelun jälkeen voimme olla mukana projektien aikana mm. paikallisvalvojan roolissa, elinkaariajattelu ja hyvä toteutustapa kustannustehokkaasti huomioiden.

  • Mittauksilla varmistetaan hyvän laadun syntyminen
  • Tilaajan tarpeet huomioiden alusta asti

Lisäinfoa viereisiltä alisivuilta.

Webbiriihi