TALOYHTIÖT > SUUNNITTELU

Suunnittelu

Rakentamisen ohjaus-, valvonta- ja työnjohtopalvelut

OHJAUS

 • Suunnittelun ohjaus
 • Rakennuksen elinkaaren huomioiminen
 • Tarjouskyselyt ja niiden vertailut
 • Kustannuvertailut
 • Urakkaneuvottelut
 • Neuvonta

VALVONTA

 • Paikallisvalvojan tehtävät
 • Urakoitsijapalaverti hankkeen aikana
 • Eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittaminen ja valvonta
 • Muut valvontatyöt

TYÖNJOHTO

 • Erillisen sopimuksen perusteella hoidettavat työnjohtotehtävät
 • Kohteiden kokonaisorganisointi alusta loppuun (mm. työnjohto- ja urakoitsijavalinnat, yhteydet viranomaisiin, yms.)

KIRVESMIESPALVELUT

 • Kiireelliset korjaukset
 • Pienet remontit tyntityönä
 • Kunnostustyöt
 • Muut mahdolliset korjaustyöt

Webbiriihi